Adwent i Boże Narodzenie 2020r.

W niedzielę 13 grudnia w ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”
rozprowadzaliśmy na terenie naszego kościoła świece wigilijne. 
W tym dniu  przeprowadziliśmy również zbiórkę do puszek na paczki świąteczne dla dzieci i potrzebujęcych seniorów.
Przygotowaliśmy naszym Podopiecznym 14 paczek, które w przedświąteczną sobotę dostarczyliśmy rodzinom. Niektóre dzieci w wyrazie wdzięczności przygotowały nam własne prace  np. białą choinkę (foto.), czy rysunki z Mikołajem. 
Przekazanie paczek nastąpiło zgodnie z panującymi wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi, mianowice na zewnątrz budynków mieszkalnych.
Ponadto z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej uzyskaliśmy 40 paczek żywnościowych, z produktami o długim terminie do spożycia, które w ramach współpracy z nami dostarczy rodzinom Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Składamy serdeczne podziękowanie Darczyńcom, którzy w tym trudnym czasie pandemii podzielili się z potrzebującymi i przekazali ofiary bezpośredio do puszek lub na konto bankowe.
Bóg zapłać wszystkim, nawet za najmniejszą ofiarę.