HISTORIA PARAFII

Zakręt leży na rozstaju dwóch ważnych dróg:  
Warszawa – Lublin i Warszawa – Terespol.  Jest siedzibą parafii od 3 maja 1996 r.
Jej terytorium zostało wydzielone z części parafii  Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Starej Miłosnej i św. Wojciecha BM w Wiązownie.    

Starania o utworzenie tu ośrodka duszpasterskiego podjął  w 1992 r.
ks. Józef Iwaniuk,
proboszcz ze Starej Miłosnej.     

Po jego nagłej śmierci 1 6.01.1993 r.  
 następcą został   ks. Jerzy Banak,   
który kontynuował rozpoczęte dzieło.

W 1993 r.  została podpisana umowa z Urzędem Gminy  o nieodpłatnym użyczeniu budynku starej szkoły na potrzeby religijne. Została ona  zaadoptowana na kaplicę.  
Jej otwarcie miało miejsce 19 listopada 1993 r.  W 1994 r. Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, bp Kazimierz Romaniuk mianował na stałe administratora.  
Został nim ks. Józef Podkoński. Nowy duszpasterz przygotował we wspomnianej, starej szkole – skromną, ale piękną kaplicę.                     

Od 11 lutego 1996 r. administratorem „prawie parafii”  został wikariusz parafii Chrystusa Króla w Warszawie,
ks. Tadeusz Firysiuk. Kiedy nie było jeszcze plebanii, proboszcz Zakrętu zamieszkał najpierw kilka miesięcy
u państwa Kurlenko, a potem przez ponad 2 lata mieszkał u państwa Małczuków.
-Kiedy przybyłem do Zakrętu istniała tymczasowa kaplica. Nie było plebanii ani placu pod budowę przyszłego kościoła
– wspomina Ksiądz Proboszcz. Macierzysta parafia w Starej Miłosnej ofiarowała nam niewielki kawałek ziemi przy szkole podstawowej. Sprzedaliśmy ją i mając pieniądze rozpocząłem rozmowy z właścicielami działek  
przewidzianych pod budowę świątyni. Były to wąskie paski. Później zostały one scalone i można było wytyczyć drogę.
Takie były początk
i – wspomina po latach ks. Firysiuk.

Dekretem z 3 maja 1996 r., na prośbę ks. Tadeusza Firysiuka skierowaną do Kurii Warszawsko-Praskiej,  
bp Kazimierz Romaniuk erygował parafię pod wezwaniem św. Pawła Apostoła z siedzibą w Zakręcie.
W tym samym roku, z diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, przybył do parafii jako rezydent ks. Marian Żechowski.

21 lipca 1996 r. ks. biskup Kazimierz Romaniuk i ks. prałat Kazimierz Konowrocki,
poświęcili plac pod budowę nowego kościoła w Zakręcie.
W sierpniu ruszyły prace nad wytyczeniem placu pod  budowę plebanii.
A już w październiku 1998 r.odbyła się uroczystość jej poświęcenia.

W 2000 r. wójt Stanisław Bogucki,
podpisał pozwolenie na budowę
kościoła w Zakręcie,  
w/g projektu architekt
Ewy Bednarzak zmienonego  przez
Jana Golca z Lublina.                                      

Na potrzeby budowy i utrzymania obiektów sakralnych   
w parafii św. Pawła Apostoła  w Zakręcie,  
powstała Fundacja TOTUS TUUS.