ks. kan. Sławomir Safader proboszcz naszej parafii (2018-2021)

Ksiądz Sławomir Safader
urodził się 14 maja 1958 roku w Warszawie.
Pochodził z Parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Józefa Glempa 28 maja 1988 roku.
Jako wikariusz pracował w parafiach:
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach (1988-1991; D. Łowicka),
MB Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie (1991-1993),
Bożego Ciała na warszawskim Kamionku (1993-1998),
NMP Matki Pięknej Miłości w Tarchominie-Porajach (1998-2001),
św. Apostołów Jana i Pawła na Gocławiu (2001-2009)
i św. Faustyny na Bródnie (2009-2010).
Z końcem sierpnia 2010 roku rozpoczął jako proboszcz pracę duszpasterską w Parafii św. Anny w Kiczkach.
Po śmierci śp. ks. kan. Tadeusza Firysiuka 29 grudnia 2018 roku został mianowany proboszczem Parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie.
Zawsze życzliwy, otwarty, pozyskiwał przyjaciół i wiernych pogodnym usposobieniem.
Gorliwy duszpasterz, człowiek ogromnej dobroci, wrażliwy na piękno otaczającego świata.
Zmarł 29 kwietnia 2021 roku,w godzinach porannych,
w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie,
na skutek powikłań w ciężkim przebiegu Covid-19, w wieku 63 lat, w 33. roku kapłaństwa