Paczki na Wielkanoc 2018

Zebraną jałmużnę wielkopostną przeznaczyliśmy na przygotowanie
paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin.
Piękne kartki z życzeniami wykonał pan Dariusz Olszewski z Mamą.
Obdarowani 
złożyli wiele podziękowań, a w jednej z rodzin dwie siostry wykonały dla wolontariuszy pięknego zajączka z modeliny
i laurkę świąteczną. Bardzo dziękujemy.