Światowy Dzień Chorego

11-go lutego o godz. 18-ej odbyła się  w naszym kościele msza św.,
zamówiona przez PZC w intencji chorych.
Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest naszym darem duchowym
dla chorych Podopiecznych, poza pomocą w  bieżących potrzebach