WOLONTARIAT

Wolontariat
Osoby, które chciałyby współtworzyć  PZC
serdecznie zapraszamy do grona wolontariuszy.
Ci z Państwa, którzy nie dysponują czasem wolnym,
a chcą w ramach niesienia pomocy bliźniemu
włączyć się w dzieło Caritas,
mogą to czynić w charakterze członka wspierającego.

Współpraca ta polega na zadeklarowaniu (na cele charytatywne PZC) miesięcznej składki w dowolnej wysokości ( np. 15,00 zł).
Wystarczy wypełnić krótką deklarację,
którą można pobrać na stronie.
Można również jednorazowo wpłacić darowiznę na cele charytatywne Parafii  lub na jakąś konkretną pomoc.

deklaracja