WYKAZ DOKUMENTÓW DO SAKRAMENTÓW

Wykaz dokumentów potrzebnych do
Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu


Chrzest

 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • imiona i nazwiska rodziców chrzestnych
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych
 • o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
 • lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych-świadectwo ukończenia
 • katechizacji szkolnej

1-sza Komunie Święta

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
 • zaswiadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
 • (niezbędne, gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągnął za sobą
 • skutki cywilno-prawne-tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i Komunii świętej, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu

    (zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).